Det märks när du ringer med oss!

Kan något så enkelt som att ringa, messa och surfa göra skillnad på riktigt i världen? Ja! Från och med nu går en del av Vimlas vinst till att göra världen lite schysstare.

Rent konkret innebär det att de kommer ge pengar till organisationer som medlemmarna valt ut två gånger om året.  Det nya konceptet visas med filmer på tv, bio och på webben. I filmerna får några av Vimlas medlemmar uttrycka sina tankar i viktiga frågor. Karaktärerna kommer även befolka digitala utomhustavlor, banners och sociala medier.

Algoritmen ser förseningar redan innan de händer

Uppdrag Vårt uppdrag är att öka nöjdheten hos Stockholms pendeltågsresenärer. Försenade tåg är flitigt omskrivet i media och skapar en negativ spiral som förstärker känslan att "tågen alltid är sena".

Lösning Vi tog hjälp av en matematiker, Wilhelm Landerhoms, som utvecklade en en algoritm, The Train Brain, som skapar prognoser på all trafikdata i pendelnätet. Algoritmen funkar som en hjärna och förutser trafikproblem 2h innan de uppstår, en världsunik funktion. Vid avvikelser förutser algoritmen rätt avgångstid 20 ggr oftare än dagens trafikinfo.

Resultat Tjänsten möjliggör effektivare trafikplanering vilket ökar punktligheten och algoritmen finns också tillgänglig för alla resenärer i Stockholmstågs app Pendelprognos. Algoritmen ökade nöjdheten med 30% hos de resenärer som uppmärksammat The Train Brain och har väckt stort intresse internationellt hos bland annat BBC, Forbes, Daily Mail och Gizmodo.

Stockholmståg | Övrig media

Orange kuvertet 2016

Det är när pensionen känns som mest avlägsen som den förtjänar lite omtanke. Som när man blir sambo eller planerar att gifta sig. Och under småbarnsåren när det känns som att tankarna precis räcker till här och nu.

Samtidigt som årets orange kuvert skickades ut till ca. 7 miljoner svenskar ville Pensionsmyndigheten lyfta fram hur fyra stora livssituationer påverkar pensionen.

Kampanjen visas i print, utomhustavlor och digitalt. Och de fyra livssituationerna fördjupas på en kampanjsajt med mer information och handfasta råd om vad man bör tänka på inför pensionen. 

prata med barnen om tiggeriet

Barn idag möter fattigdom och orättvisor på ett mycket direkt sätt. Vad tänker de? Tiggeri är en svår fråga också för oss vuxna. Men det är viktigt att vi inte lämnar barnen ensamma med sina funderingar.

Kärnhusets första kampanj för Stockholm Stadsmission innehåller både råd till föräldrar hur de kan prata med sina barn om tiggeriet, och svar på barnens frågor. Filmen är producerad tillsammans med Anders Hazelius och Engelbrekt Krantz.  #pratamedbarnen

Fonus ny kund!

Vi är väldigt, väldigt glada att hälsa Fonus välkomna som kund på Kärnhuset.

Död och begravningar kräver enorm fingertoppskänsla i kommunikationen. Det känns lite läskigt men framför allt väldigt spännande. Det handlar om döden, livet och dess mening. Frågor som berör och är viktiga för människor. 

Kärnhuset ska som huvudbyrå hjälpa Fonuskoncernen med framtidens strategiska såväl som kreativa kommunikationsutmaningar. I Fonuskoncernen ingår marknadsledarna inom familjejuridik - Familjens Jurist och Juristbyrån, samt begravningsbyråerna Fonus, Fondkistan och Momento.

Vi har precis inlett arbetet med att göra en översikt på koncernens varumärkesstruktur samt varumärkesstrategier för varje enskilt varumärke.

Visa fler
Kärnhuset - strategi och reklam

Våra case

Vi gillar

    Till vår tumblr-sida